Menu

RETURN TO homepageResources


documentary films & photos


Read More

bilingual sources


Read More

selected sources in english


Read More

selected books in polish


Read More

selected articles in polish


Read More

documentary films & photos

FILMS

All documentary films mentioned on this website are available at the National Film Archive on Chełmska Street in Warsaw.

A few selected film titles are available on-line at Ninateka (In Polish).

A few selected documentary films by women filmmakers are available on DVD (with English subtitles):

Polska Szkoła Dokumentu: Gryczełowska/Halladin/Kamieńska. DVD. 2008. Warszawa: Polski Instytut Audiowizualny.

Polska Szkoła Dokumentu: Maria Zmarz-Koczanowicz. DVD. 2009. Warszawa: Polski Instytut Audiowizualny.

FILMOGRAPHIES 

Full filmographies for all filmmakers mentioned on this website are available at Film Polski. (In Polish)

PHOTOS

All photos on this website come from the collections of the National Film Archive on Chełmska Street and Puławska Street in Warsaw.

bilingual sources

Bocheńska, Jadwiga. 1969. ‘Documentary Films.’ In Stefan Berdak (ed.). Polski Film Krótkometrażowy w XXV PRL/Polish Short Film During 25 Years of Polish People’s Republic. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, pp. 60-67.

Janicka, Bożena & Andrzej Kołodyński (eds). 2001. Chełmska 21: 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Warszawa: WFDiF.

Jazdon Mikołaj. 2008. ‘Gryczełowska/Halladin/Kamieńska.’ DVD booklet. Polska Szkoła Dokumentu. Warszawa: Polski Instytut Audiowizualny.

Sobolewski, Tadeusz. 2008. ‘Maria Zmarz-Koczanowicz: A Liberal Ironist.’ DVD booklet. Polska Szkoła Dokumentu. Warszawa: Polski Instytut Audiowizualny.

selected sources in english

Ash, Timothy Garton. 2002 [1983]. The Polish Revolution Solidarity. Third edition. New Haven & London: Yale University Press.

Armata, Jerzy. 2010. ‘Danuta Halladin.’ Culture pl.

Coates, Paul. 2005. The Red and the White: The Cinema of People’s Poland. London & New York: Wallflower Press.

Davies, Norman. 2005. God’s Playground: A History of Poland. Vol. 2: 1795 to the Present. Revised edition. New York: Columbia University Press.

Fidelis, Małgorzata. 2010. Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland. Cambridge: Cambridge University Press.

Haltof, Marek. 2002. Polish National Cinema. New York & Oxford: Berghahn Books.

Hendrykowski, Marek. 1996. ‘Changing states in East Central Europe.’ In Geoffrey Nowell-Smith (ed.). The Oxford History of World Cinema: The Definitive History of Cinema Worldwide. Oxford: Oxford University Press, pp. 632-640.

Ivekovic, Rada & Julie Mostov (eds). 2002. From Gender to Nation. Ravenna: Longo Editore.

Lubelski, Tadeusz. 2001. ‘Polish Contemporary Documentary Film.’ Culture.pl.

Marody, Mira & Anna Giza-Poleszczuk. 2000. ‘Changing Images of Identity in Poland: From the Self-Sacrificing to the Self-Investing Woman.’ In Susan Gal and Gail Kligman (eds). Reproducing Gender: Politics, Publics and Everyday Life After Socialism.  Chichester: Princeton University Press, pp. 151-175.

Mazierska, Ewa & Elżbieta Ostrowska (eds). 2006. Women in Polish Cinema. New York & Oxford: Berghahn Books.

Mazierska, Ewa & Michael Goddard (eds) 2014. Polish Cinema in a Transnational Context. New York: University of Rochester Press.

Mąka-Malatyńska, Katarzyna. 2014. ‘Affirmation, Acceptance and Rejection: Polish Contemporary Documentary Filmmakers and their Relation to Poland’s Documentary Film Tradition.’ Images: The International Journal of European Film, Performing Art and Audiovisual Communication, vol. XV, no. 24, pp. 155-164.

Misiak, Anna, 2012. ‘The Polish Film Industry under Communist Control: Conceptions and Misconceptions of Censorship.’ Iluminace, vol. 24, no. 4 (88), pp. 61-83.

Padraic, Kenny. 1997. Rebuilding Poland: Workers and Communists 1945-1950. Ithaca: Cornell University Press.

Sørenssen, Bjørn. 2012. ‘The Polish Black Series Documentary and the British Free Cinema Movement.’ In Aniko Imre (ed.). A Companion to East European Cinemas. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 183-201.

Strękowski, Jan. 2003. ‘Irena Kamieńska.’ Culture.pl.

Strękowski, Jan. 2008. ‘Krystyna Gryczełowska.’ Culture.pl.

Titkow, Anna. 1995. ‘Status Evolution of Polish Women: The Paradox and Chances.’ In Matti Alestalo (ed.). The Transformation of Europe: Social Conditions and Consequences.  Warsaw: IFiS Publishers, pp. 316-338.

selected books in polish

Amiradżibi Helena. 1996. Słodkie życie księżniczki.  Waszawa: Wydawnictwo Warszawskie.

Amiradżibi, Helena. 2011. Moja filmowa Moskwa. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Bocheńska, Jadwiga. 1974. ‘Film dokumentalny (1950-1954).’ In Jerzy Toeplitz (ed.). Historia filmu polskiego 1939-1956.  Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, pp. 260–280.

Cieśliński, Marek. 2006. Piękniej niż w życiu: Polska Kronika Filmowa 1944-1994. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Drozdowski, Bogumił & Zbigniew Klaczyński. 1975. Polska w filmie dokumentalnym 1960-1973. Warszawa: Instytut Wydawniczy.

Drozdowski, Bogumił. 1986. ‘Film dokumentalny.’ In Rafał Marszałek (ed.). Historia filmu polskiego 1962-1967. Vol. 5. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, pp. 118-133.

Hendrykowska, Małgorzata (ed.). 2015. Historia filmu dokumentalnego (1945-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Hendrykowska, Małgorzata. 1999. Kronika kinematografii polskiej 1895-1997. Poznań: Ars Nova.

Iskierko, Alicja. 1982. Znajomi z kina: Szkice o polskim filmie krótkometrażowym. Warszawa: Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury.

Janion, Maria. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna: Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kordjak Joanna and Agnieszka Szewczyk (eds). 2015. Zaraz po wojnie. Warszawa: Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki.

Lemann-Zajiček, Jolanta. 2003. Kino i polityka: Polski film dokumentalny 1945-1949. Łódź: PWSFTViT.

Lemann, Jolanta. 1994. ‘Film dokumentalny.’  In Edward Zajiček (ed.).  Encyklopedia kultury polskiej XX wieku: Film. Kinematografia: Studia i materiały. Warszawa: Instytut Kultury, pp. 199-242.

Nastałek-Żygadło, Gabriela. 2013. Filmowy portret problemów społecznych w ‘czarnej serii’ (1956-1958). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Olkowski, Mariusz. 2011. Wywołać PRL: Od fotografii do opisu epoki. Białystok: Universitas Bialostocensis.

Otto, Wojciech. 2012. Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ozimek, Stanisław. 1994. ‘Film dokumentalny.’ Rafał Marszałek (ed.). Historia filmu polskiego 1968-1972. Vol. 6. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, pp. 185-254.

Przylipiak, Mirosław. 1985. ‘Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych.’ In Bronisława Stolarska (ed.). Szkice of filmie polskim. Łódź: Łódzki Dom Kultury, pp. 147-176.

Świerzyński, Wacław. 1974. ‘Film dokumentalny (1944-1949).’ In Jerzy Toeplitz (ed.). Historia filmu polskiego 1939-1956. Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, pp. 101-143.

Sobotka, Kazimierz. 1985. ‘Robotnik na ekranie czyli o tak zwanym ‘filmie produkcyjnym.’ In Bronisława Stolarska (ed). Szkice of filmie polskim. Łódź: Łódzki Dom Kultury, pp. 25-70.

Stolarska, Bronisława. 1985. ‘Uwagi o rozwoju sztuki filmowej w Polsce w latach siedemdziesiątych.’ In Bronisława Stolarska (ed.). Szkice of filmie polskim. Łódź: Łódzki Dom Kultury, pp.5-23.

Talarczyk-Gubała, Monika. 2013. Biały mazur: Kino kobiet w polskiej kinematografii. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.

Tes, Urszula. 2016. Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Titkow Anna. 2007. Tożsamość polskich kobiet: Ciągłość, zmiana, konteksty.  Warszawa: Wydawnictwo IFiS, PAN.

Titkow, Anna. 1995. ‘Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości.’ In Anna Titkow & Henryk Domański (eds). Co to znaczy być kobietą w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, pp. 9-39.

Zajiček, Edward. 1992. Poza ekranem: Kinematografia polska 1918-1991. Warszawa: Filmoteka Narodowa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Zaijček Edward. 1969. ‘Produkcja filmów (Organizacja i rozwój).’ In Jerzy Wittek, Wacław Świerzyński, Wanda Wertenstein & Jerzy Trafisz (eds). Kinematografia Polska w XXV-leciu PRL. Warszawa: Wydanie Specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, pp. 34-85.

Zajiček, Jadwiga. 1994. ‘Film dokumentalny.’ In Edward Zajiček (ed.). Film, Kinematografia: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku: Studia i materiały. Warszawa: Instytut Kultury, pp. 199-24.

selected articles in polish

‘Aresztowanie reż. Jadwigi Plucińskiej.’ 1959, Film, no. 35, p. 2.

Baraniewski, Waldemar. 2005. ‘Brzegiem Wisły.’ Raster.art.pl.

Bocheńska, Jadwiga. 1965. ‘Rozwój polskiego filmu dokumentalnego w latach 1944-1958.’ Kwartalnik Filmowy, no. 58, pp. 5-13.

Drozdowski, Bogumił. 1978. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1977.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych ZRF, pp. 7-9.

Drozdowski, Bogumił. 1980. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1979.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw ZRF, pp. 6-7.

Drozdowski, Bogumił. 1982. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1981. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 7-8.

Drozdowski, Bogumił. 1983. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1982.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 10-11.

Drozdowski, Bogumił. 1984. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1983. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 8-9.

Drozdowski, Bogumił. 1985. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1984. Filmowy Serwis Prasowy.  Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 8-10.

Drozdowski, Bogumił. 1987. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1986.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 8-10.

Drozdowski, Bogumił. 1988. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy  1987. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa:  Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp.  8-9.

Fiejdasz, Małgorzata. 1998. ‘Czarna seria w polskim filmie dokumentalnym.’ Kwartalnik filmowy, no. 23, pp. 42-61.

Giż. 1959. ‘Co nowego w krótkim metrażu? Biała Etiuda: W góry, w góry miły bracie.’ Film, no. 7, p. 5.

Giżycki, Jerzy. 1975. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1974.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CRF, pp. 6-9.

Iskierko Alicja. 1972. ‘Dokument na zakręcie.’ Ekran, no. 49, p. 21.

Iskierko, Alicja. 1967. ‘Bohaterowie dnia powszedniego.’ Ekran, no. 19p. 3.

Iskierko, Alicja. 1967. ‘Irena Kamieńska.’ Ekran, no. 30, p. 10.

Iskierko, Alicja. 1969. ‘Czy istnieją filmy damskie i męskie?’ Magazyn Filmowy, no. 10, p. 10.

Iskierko, Alicja. 1969. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1968. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 5-10.

Iskierko, Alicja. 1969. ‘Nowości krótkiego metrażu. Wyspa kobiet.’ Ekran no. 8, p. 11.

Iskierko, Alicja. 1969. ‘Pozy czy postawy.’ Ekran, no. 15, p. 3-4.

Iskierko, Alicja. 1972. ‘Dokumentaliści: Tolerowani, czy niezbędni. Ekran, no. 22, pp. 3-5.

Iskierko, Alicja. 1972. ‘Obrona dokumentu interwencyjnego.’ Ekran, no. 8, p. 14.

Iskierko, Alicja. 1973. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1972. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 7-12.

Iskierko, Alicja. 1974. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1973. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp.  7-12.

Iskierko, Alicja. 1977. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1976. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych ZRF, pp. 9-12.

Iskierko, Alicja. 1977. ‘Pokusy i zasadzki autentyzmu.’ Kino, no. 9, pp. 2-7.

Iskierko, Alicja. 1977. ‘Pokusy i zasadzki autentyzmu.’ Kino, no. 9, pp. 2-7.

Iskierko, Alicja. 1979. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1978.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych ZRF, pp. 7-9.

Iskierko, Alicja. 1986. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1985.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 8-10.

Iskierko, Alicja. 1989. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1988. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Dystrybucji Filmów, pp. 9-11.

Iskierko, Alicja. 1980. ‘Widok z dołu.’ Ekran, no. 30, p. 10.

Janicka, Bożena.1988. ‘Kiedyś nas odkopią.’ Film, no. 26, pp. 3-5.

Jastrzębska, Zuzanna. 1980. ‘Życie to ciągłe braki i potrzeby: Rozmowa z Krystyną Gryczełowską.’ Filipinka, no. 24, pp. 5-6.

Kołodyński, Andrzej. 1970. ‘Film dokumentalny.’  Mały Rocznik Filmowy 1969. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 10-13.

Kołodyński, Andrzej. 1971. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1970. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 7-11.

Kołodyński, Andrzej. 1972. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1971.  Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 7-10.

Kołodyński, Andrzej. 1981. ‘Dokument samorządny: Spotkanie z Krystyną Gryczełowską.’ Film, no. 36, pp. 10-11.

Kołodyński, Andrzej. 2009. ‘Krystyna Gryczełowska.’ Kino, no. 11, p. 95. Kołodyński, Andrzej.1981. ‘Tematy znalezione.’ Film, no. 45, pp. 10-11.

Kossakowski, Andrzej. 1976. ‘Film krótkometrażowy.’ Mały Rocznik Filmowy 1975. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych ZRF, pp. 9-15.

Kreutzinger, Krzysztof. 1985. ‘Fragmenty życiorysu: Rozmowa z prof. Jerzym Bossakiem.’ Film, no.33, pp. 16-18.

Krywow, Teresa. 1981. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1980. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych ZRF, pp. 8-10.

ks. 1964. ’20 lat polskiego filmu dokumentalnego.’ Filmowy Serwis Prasowy: Polski Film Krótkometrażowy. Wydanie specjalne 4. Warszawa: Centrala Wynajmu Filmów. 1964.

‘Laurka dla Kamieńskiej.’ 1968. Film, no. 44, p. 5.

Lubelski, Tadeusz. 2000. ‘Podglądacze, retorzy poeci: Czy istnieje polska szkoła filmu dokumentalnego.’ Tygodnik Powszechny: Kontrapunkt, no. 3(41), 9 kwietnia 2000.

Madej, Alina. 1997. ‘Zjazd Filmowy w Wiśle, czyli dla każdego coś przykrego.’ Kwartalnik Filmowy, no.18, pp. 207-214.

Misiak, Anna. ‘Cenzura filmowa po Zjeździe w Wiśle.’ Kwartalnik Filmowy, no. 43, pp. 93-102.

‘Moja ulica lauretką.’ 1966. Film, no. 7, p. 2.

‘Moja ulica.’ 1965. Film, no. 21, p. 14.

‘O samotności i głodzie uczuć.’ 1969. Magazyn Filmowy, no. 20, p. 6.

Pijanowski, Lech. 1963. ‘Balet elektryczny czyli konkretna abstrakcja.’ Film, no. 50-51, p. 7.

Pijanowski, Lech. 1966. ‘Polski film dokumentalny-1965.’ Mały Rocznik Filmowy 1965. Filmowy Serwis Prasowy Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 6-8.

Pitera, Zbigniew. 1949. ‘Walka o film realizmu socjalistycznego: Zjazd Filmowy w Wiśle’, Film, no. 22, pp. 8-9.

Sobolewski, Tadeusz. 1975. ‘Fachu uczyli nas dobrze.’ Film, no. 16, pp. 12-16.

Sośnicki, Z. 1957. ‘Stare i nowe WFD.’ Ekran, no. 6, p. 10.

‘Spotkania i rozmówki. Reż. Danuta Halladin.’ 1966. Film, no. 7, p 2.

Szejnert, Małgorzata. 1957. ‘Film powinien budzić sumienie: Wywiad z reż. J. Bossakiem.’ Ekran, no.10, pp. 3.

Szuster-Kacprzyk, Ilona. 1976. ‘Polskie kino kobiet.’ Film na Świecie, no. 7, pp. 93-98.

‘Tematy dnia: Trzy portrety. An interview with Krystyna Gryczełowska.’ 1972. Film, no. 36, pp. 2.

Urbanek, Michał. 2011 ‘Poeta i psychołotrzy.’ Polityka, 4 November 2011.

Walasek, Mieczysław. 1967. ‘Polski film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1966. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, pp. 6-10.

Walasek, Mieczysław. 1968. ‘Film dokumentalny.’ Mały Rocznik Filmowy 1967. Filmowy Serwis Prasowy. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, pp. 4-9.

Wertenstein, Wanda. 1958. ‘Swego nie znacie.’ Ekran, no. 14, p. 3 &11.

Węsierski, Bohdan. 1949. ‘Kronika bohaterstwa pracy.’ Film, no. 22, p. 5.

Węsierski, Bohdan. 1949. ‘Krótkometrażówki na ekranach.’ Film, no. 7, p.10.

‘Wyrok w sprawie Jadwigi Plucińskiej.’ 1959. Film, no. 51-52, p. 2.

‘Wyspa kobiet.’ 1969. Film, no. 12, p. 7.

‘Z ankiety rola i specyfika filmu dokumentalnego: Wypowiedź Jerzego Bossaka.’ 1965. Kwartalnik Filmowy, no. 58, pp. 23-29.

‘Z Danutą Halladin.’ 1969. Film, no. 46, p. 2.

‘Z Krystyną Gryczełowską.’ 1969. Film, no. 13, p. 2.

Zawistowska, Ewa. 2011. ‘Mitologizacje Pani Poetowej.’ Polityka, 9 December 2011.

Zdanowicz, Janina. ‘Co nowego Pani Natalio?’ Ekran, no.10, p. 4.

Zen, Jerzy. 1961. ‘Parę uwag o polskim filmie dokumentalnym.’ Filmowy Serwis Prasowy.  Wydanie specjalne. Festiwal Filmów Polskich. Warszawa: Centrala Wynajmu Filmów. Wrzesień 1961. pp. 52-53.

Zen, Jerzy. 1962. ‘Rok 1961 w polskim filmie dokumentalnym, oświatowym i animowanym.’ Filmowy Serwis Prasowy. Wydanie specjalne nr 1. Warszawa: Centrala Wynajmu Filmów. Czerwiec 1962. pp. 8-12.

Zmarz-Koczanowicz, Maria. 1999. ‘Kobiety o kobietach w polskim dokumencie: Szkic o kilku filmach Krystyny Gryczełowskiej i Ireny Kamieńskiej.’ Kwartalnik Filmowy, no. 25, pp 187-194.

Żyto, Kamila. 2013. ‘Kobiety w obiektywie dokumentalisty.’ Kronika Miasta Łodzi, no. 1, pp. 49-53.

Top